منو دسترسی

خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه) 280 گرم سینه جوجه/گوجه کبابی / دورچین

105,000 تومان
کالای مرتبط
خوراک گوشت
خوراک گوشت
550 گرم گردن گوسفندی/ دورچین
265,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
خوراک مرغ
خوراک مرغ
450 گرم ران مرغ/ دورچین
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
خوراک کباب لقمه
خوراک کباب لقمه
220 گرم خرده راسته گوسفندی و ران گوساله/گوجه کبابی / دورچین
110,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
خوراک کباب لقمه نگین دار
خوراک کباب لقمه نگین دار
220 گرم راسته گوسفندی و گوساله و 50 گرم جوجه/گوجه کبابی /دورچین
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
خوراک کباب برگ سلطانی
خوراک کباب برگ سلطانی
1۳۰ گرم مغز راسته گوساله و 9۵ گرم کوبیده/گوجه کبابی / دورچین
245,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
خوراک کباب برگ معمولی
خوراک کباب برگ معمولی
1۳۰ گرم مغز راسته گوساله/گوجه کبابی / دورچین
210,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
خوراک کباب برگ ممتاز اصل جوان
خوراک کباب برگ ممتاز اصل جوان
۲۲۰ گرم مغز راسته گوسفندی/گوجه کبابی / دورچین
255,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان
900 گرم جوجه کامل با استخوان/گوجه کبابی و دورچین
140,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
280 گرم ران جوجه/گوجه کبابی / دورچین
116,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
نظر جدید
0%

سبد خرید