منو دسترسی
خانه

منو رستوران

چلو کباب فیله حلزونی
چلو کباب فیله حلزونی
250 گرم فیله خالص گوسفندی/گوجه کبابی / برنج ایرانی
430,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک کباب فیله حلزونی
خوراک کباب فیله حلزونی
250 گرم فیله خالص گوسفندی/گوجه کبابی / دورچین
375,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک کباب برگ ممتاز اصل جوان
خوراک کباب برگ ممتاز اصل جوان
۲۲۰ گرم مغز راسته گوسفندی/گوجه کبابی / دورچین
340,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو کباب برگ ممتاز اصل جوان
چلو کباب برگ ممتاز اصل جوان
۲۲۰ گرم مغز راسته گوسفندی/گوجه کبابی / برنج ایرانی
395,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو کباب لقمه
چلو کباب لقمه
220 گرم خرده راسته گوسفندی و ران گوساله/گوجه کبابی / برنج ایرانی
197,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک کباب لقمه
خوراک کباب لقمه
220 گرم خرده راسته گوسفندی و ران گوساله/گوجه کبابی / دورچین
140,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو کباب لقمه نگین دار
چلو کباب لقمه نگین دار
220 گرم راسته گوسفندی و گوساله و 50 گرم جوجه/گوجه کبابی / برنج ایرانی
210,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک کباب لقمه نگین دار
خوراک کباب لقمه نگین دار
220 گرم راسته گوسفندی و گوساله و 50 گرم جوجه/گوجه کبابی /دورچین
155,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو جوجه کباب مخصوص (بدون استخوان) -ران
چلو جوجه کباب مخصوص (بدون استخوان) -ران
280 گرم ران جوجه/گوجه کبابی / برنج ایرانی
200,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
280 گرم ران جوجه/گوجه کبابی / دورچین
145,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه
600 گرم ماهیچه گوسفندی/ دورچین
350,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
600 گرم ماهیچه گوسفندی/ برنج ایرانی
405,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
شیشلیک جوان 3 تکه
شیشلیک جوان 3 تکه
550گرم دنده گوسفندی راسته/گوجه کبابی و دورچین مخصوص
320,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
شیشلیک جوان
شیشلیک جوان
550گرم دنده گوسفندی راسته/گوجه کبابی و دورچین مخصوص
520,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک مرغ
خوراک مرغ
450 گرم ران مرغ/ دورچین
135,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ/ برنج ایرانی
180,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو جوجه کباب مخصوص (با استخوان)
چلو جوجه کباب مخصوص (با استخوان)
900 گرم جوجه کامل با استخوان/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
255,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان
900 گرم جوجه کامل با استخوان/گوجه کبابی و دورچین
200,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو جوجه کباب مخصوص (بدون استخوان)-سینه
چلو جوجه کباب مخصوص (بدون استخوان)-سینه
280 گرم سینه جوجه/گوجه کبابی / برنج ایرانی
195,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)
خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)
280 گرم سینه جوجه/گوجه کبابی / دورچین
140,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو کباب برگ معمولی
چلو کباب برگ معمولی
1۳۰ گرم مغز راسته گوساله/گوجه کبابی / برنج ایرانی
310,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک کباب برگ معمولی
خوراک کباب برگ معمولی
1۳۰ گرم مغز راسته گوساله/گوجه کبابی / دورچین
255,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو کباب برگ سلطانی
چلو کباب برگ سلطانی
1۳۰ گرم مغز راسته گوساله و 9۵ گرم کوبیده/گوجه کبابی / برنج ایرانی
370,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک کباب برگ سلطانی
خوراک کباب برگ سلطانی
1۳۰ گرم مغز راسته گوساله و 9۵ گرم کوبیده/گوجه کبابی / دورچین
315,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو کباب کوبیده معمولی
چلو کباب کوبیده معمولی
دو سیخ 9۵ گرمی خرده راسته گوسفندی و ران گوساله/گوجه کبابی / برنج ایرانی
187,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک گوشت
خوراک گوشت
550 گرم گردن گوسفندی/ دورچین
350,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک گردن گوسفندی
خوراک گردن گوسفندی
550 گرم گردن گوسفندی/ دورچین
335,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو گردن گوسفندی
چلو گردن گوسفندی
550 گرم گردن گوسفندی/ دورچین مخصوص / برنج ایرانی
390,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
باقالی پلو با مرغ
باقالی پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ/ برنج ایرانی
190,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک کباب بختیاری
خوراک کباب بختیاری
130 گرم مغز راسته گوساله و 130 گرم جوجه سینه /گوجه کبابی / دورچین
302,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو کباب بختیاری
چلو کباب بختیاری
130 گرم مغز راسته گوساله و 130 گرم جوجه سینه /گوجه کبابی / برنج ایرانی
357,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
خوراک ماهی قزل آلا شنیسلی
خوراک ماهی قزل آلا شنیسلی
500 گرم ماهی قزل آلا شنیسلی/دورچین مخصوص / بدورچین
155,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چلو ماهی قزل آلا شنیسلی
چلو ماهی قزل آلا شنیسلی
500 گرم ماهی قزل آلا شنیسلی/دورچین مخصوص / برنج ایرانی
210,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
لقمه اضافه
لقمه اضافه
220 گرم خرده راسته گوسفندی و ران گوساله
140,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوبیده اضافه
کوبیده اضافه
9۵ گرم خرده راسته گوسفندی و ران گوساله
60,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کشک بادمجان
کشک بادمجان
بادمجان تازه/گردو/کشک/..
175,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سینی میکس
سینی میکس
برگ ممتاز گوسفندی + لقمه نگین دار + جوجه کباب + سالاد + نوشابه (برای استعلام قیمت با رستوران تماس بگیرید)
0
افزودن کالا به سبد خرید
0
سوپ
سوپ
سوپ جو
50,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ماست ساده
ماست ساده
ماست ساده
30,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ژله تک پرسی
ژله تک پرسی
ژله
50,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کرم کارامل تک پرسی
کرم کارامل تک پرسی
کرم کارامل
50,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ماست موسیر
ماست موسیر
ماست موسیر
35,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
بورانی اسفناج
بورانی اسفناج
بورانی اسفناج
40,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
زیتون پرورده
زیتون پرورده
زیتون پرورده
40,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ترشی
ترشی
ترشی
35,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سالاد فصل
سالاد فصل
سالاد فصل
45,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
بورانی بادمجان
بورانی بادمجان
بورانی بادمجان
40,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0


چلوکبابی جوان (رسالت)


'' با چلوکبابی جوان ، طعم قدمت را بچشید ''


اخبار روزانه

1398/03/13 در ساعت 07:49:00

چه زمانی بهتر است میوه بخوریم؟

خوردن به موقع میوه ها می تواند منجر به دریافت بیشتر امتیازها و ویتامین های میوه شود.

ادامه مطلب
چه زمانی بهتر است میوه بخوریم؟
1398/03/02 در ساعت 20:17:00

مصرف نمک زیاد می تواند چه خطراتی را برای افراد داشته باشد.

توصیه می شود نمک به میزان کم و تسویه شده مصرف شود.

ادامه مطلب
مصرف نمک زیاد می تواند چه خطراتی را برای افراد داشته باشد.
1398/02/26 در ساعت 09:32:00

اگر می خواهید عمر طولانی داشته باشید فلفل قرمز بخورید.

خبر خوب، فلفل قرمز می تواند عمر را زیاد کند.

ادامه مطلب
اگر می خواهید عمر طولانی داشته باشید فلفل قرمز بخورید.
1398/02/18 در ساعت 07:46:00

از زولبیا و بامیه کدر پرهیز کنید.

مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اینکه در زولبیا و بامیه قهوه‌ای یا کدر ممکن است از ترکیب شیمیایی «آکریل آمید» استفاده شود.

ادامه مطلب
از زولبیا و بامیه کدر پرهیز کنید.کیفیت را در رستوران جوان تجربه کنیدگالری تصاویر

نام آلبوم: تصاویر خوراک های منو
تعداد تصاویر: 29
نام آلبوم: تصاویر دیدنی از خوراک ها
تعداد تصاویر: 45
نام آلبوم: تصاویر محیط مجموعه
تعداد تصاویر: 9
نام آلبوم: تصاویر غذاها در محیط رستوران
تعداد تصاویر: 26
افزودن ماژول جدید
0%

سبد خرید