0
منو دسترسی
منوی غذا

منوی غذا


مرتب شده ها
خوراک جوجه (سینه)
280 گرم فیله جوجه/گوجه کبابی و دورچین مخصوص
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک جوجه (ران)
280 گرم ران/گوجه کبابی و دورچین مخصوص
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
550 گرم ماهیچه گوسفندی/دورچین مخصوص / برنج ایرانی
98,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کوبیده اضافه
کوبیده اضافه
90 گرم خرده راسته گوسفندی و ران گوساله
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ/دورچین مخصوص / برنج ایرانی
31,000 تومان
افزودن به سبد خرید
لقمه اضافه
لقمه اضافه
220 گرم خرده راسته گوسفندی و ران گوساله
31,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو کباب فیله حلزونی
چلو کباب فیله حلزونی
250 گرم مغز خالص گوسفندی/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
95,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سینی میکس
سینی میکس
برگ ممتاز گوسفندی + لقمه نگین دار + جوجه کباب + سالاد + نوشابه
0 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو جوجه کباب مخصوص (بدون استخوان)-سینه
چلو جوجه کباب مخصوص (بدون استخوان)-سینه
280 گرم سینه جوجه/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو کباب بختیاری
چلو کباب بختیاری
130 گرم مغز ران گوساله و 130 گرم سینه جوجه/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
80,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو کباب کوبیده معمولی
چلو کباب کوبیده معمولی
دو سیخ 90 گرمی خرده راسته گوسفندی و ران گوساله/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
31,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو جوجه کباب مخصوص (بدون استخوان) -ران
چلو جوجه کباب مخصوص (بدون استخوان) -ران
280 گرم ران جوجه/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو کباب برگ ممتاز اصل جوان
چلو کباب برگ ممتاز اصل جوان
۲۳۰ گرم مغز راسته گوسفندی/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
87,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو کباب برگ معمولی
چلو کباب برگ معمولی
1۳۰ گرم مغز راسته گوساله/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
62,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهی قزل آلا شنیسلی
چلو ماهی قزل آلا شنیسلی
500 گرم ماهی قزل آلا شنیسلی/دورچین مخصوص / برنج ایرانی
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو کباب لقمه
چلو کباب لقمه
220 گرم خرده راسته گوسفندی و ران گوساله/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
شیشلیک جوان
شیشلیک جوان
550گرم دنده گوسفندی راسته/گوجه کبابی و دورچین مخصوص
120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو گردن گوسفندی
چلو گردن گوسفندی
550 گرم ماهیچه گوسفندی/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
95,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کشک بادمجان
کشک بادمجان
بادمجان تازه/گردو/کشک/دورچین مخصوص
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو جوجه کباب مخصوص (با استخوان)
چلو جوجه کباب مخصوص (با استخوان)
900 گرم جوجه کامل با استخوان/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو کباب لقمه نگین دار
چلو کباب لقمه نگین دار
220 گرم راسته گوسفندی و گوساله و 50 گرم جوجه/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
44,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با مرغ
باقالی پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ/دورچین مخصوص / برنج ایرانی
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو کباب برگ سلطانی
چلو کباب برگ سلطانی
1۳۰ گرم مغز راسته گوساله و 90 گرم کوبیده/گوجه کبابی و دورچین مخصوص / برنج ایرانی
75,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0%

سبد خرید